کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

نوشته های با برچسب ‘عکسهای سریال رودخانه ماه – پایان رویا’

سریال رودخانه ماه – پایان رویا

مجموعه رودخانه ماه- پایان رویا Moon river: the return of iljimae/محصول کره-سال ۲۰۰۹

زمان پخش: از شنبه ۱۱/۴/۹۰ هر روز به جز پنجشنبه و جمعه ۱۹:۰۰

تکرار پخش:روز بعد۱۱:۰۰

حکایت از مردی جنگجو و البته با قلبی رئوف و مهربان دارد. ایجیما به مانند زورو مردی عدالتخواه و جنگجوست که به حمایت از مردم سطح پایین جامعه می شتابد. او که در کودکی از خانواده رها شده توسط یه زن و شوهر چینی بزرگ می شه و به کره برگردونده می شه ادامه مطلب »