کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

نوشته های با برچسب ‘دنیای کدآهنگ پیشوازایرانسل’

کدآهنگ پیشواز ایرانسل سخنرانی امام خمینی (ره)

کدآهنگ پیشواز ایرانسل سخنرانی امام خمینی (ره)

  

  

کدآهنگ پیشواز ایرانسل برگرفته از سخنان امام خمینی (ره)

 

 

 نام سخنران  موضوع سخنرانی  کد سخنرانی
 امام خمینی (ره)  تبریک ولادت  ۴۴۱۲۶۴۸
 امام خمینی (ره)  خدای تبارک و تعالی  ۴۴۱۳۸۷۵
 امام خمینی (ره)  فریاد الله اکبر در روز قدس ۴۴۱۳۸۷۶ 
 امام خمینی (ره)  نماز وحدت در روز قدس  ۴۴۱۳۸۷۷
 امام خمینی (ره)  روز اسلام  ۴۴۱۳۸۷۸
 امام خمینی (ره)  روز قدس روز جهانیست  ۴۴۱۳۸۷۹
 امام خمینی (ره)  روز قدس روزیست که  ۴۴۱۳۸۸۰
 امام خمینی (ره)  روز حیات اسلام  ۴۴۱۳۸۸۱
 امام خمینی (ره)  روز رسول اکرم  ۴۴۱۳۸۸۲
 امام خمینی (ره)  روز سرنوشت ملتهای مستضعف  ۴۴۱۳۸۸۳
 امام خمینی (ره)  دانشگاه  ۴۴۱۴۲۹۸
 امام خمینی (ره)  دعای فرج  ۵۵۱۱۲۳۶