Sep 01

«حسين سهيلي‌زاده» قصد دارد مجموعه تلويزيوني «دلنوازان» را براي پخش هرشبي از شبكه سه كارگرداني كند.
به گزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، مجموعه تلويزيوني «دلنوازان» در 50 قسمت 30 دقيقه اي ساخته خواهد شد و در حال حاضر مرحله پيش توليد خود را سپري مي‌كند.

ادامه مطلب …»

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,