کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

متن


دو عکس از تاج کیانی تاج مخصوص سلاطین قاجار

تاج کیانی تاج مخصوص سلاطین قاجار است که به دستور فتحعلی شاه ساخته شد و مورد استفاده سلاطین بعدی از نسل وی قرار گرفت. با انقراض ساسانیان، شاهان ایران دیگر هیچگاه از تاج به این شکل استفاده ننموده بودند و طی آن دوران تاج بصورت جقه بوده است. عناصر به کار رفته در این تاج الماس، زمرد، یاقوت و مروارید می باشد.

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید