کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

نتایج نظر سنجی : جنسیت دختر برتر از پسران هست

طبق اخرین نظر سنجی انجام شده در سایت که در مورد (برتر بودن جنسیت) بود دختران توانستند با ۳۷ درصد ارا پیروز شوند در این نظر سنجی ۱۰۱۷ نفر شرکت کردند که ۳۸۰ نفر به دختران و ۳۵۵ نفر به پسران رای دادند و تعداد ۲۸۲ نفر هم گفته بودند که هر دو جنسیت مساوی هستند و هیچ تفاوتی با هم ندارند

در ضمن …… لطفا به وسیله فرم نظرات به ما بگوید نظر سنجی بعدی ما در چه موردی باشد

نتایج کامل نظر سنجی (کدام جنسیت برتر هست )

دختران ۳۷ درصد ۳۸۰ نفر

پسران ۳۵ درصد ۳۵۵ نفر

مساوی ۲۸ درصد ۲۸۲ نفر

تعدا کل شرکت کنندگان ۱۰۱۷

 

نظرات بسته است