کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

متن


سلحشور: خانه سینما بنابر کدام دستاورد پیشنهاد می دهد؟!

سوره سینما: فرج اله سلحشور معتقد است: خانه سینما به عنوان مرکزی که در سی سال گذشته جز تخریب فرهنگ و اعتقادات دستاورد دیگری نداشته است، حق ندارد برای وزیر آینده فرهنگ اسلامی تعیین تکلیف کند

 
این کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با سوره سینما در واکنش به بیانیه پیشنهادات اخیر خانه سینما به وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این نوع پیشنهادها به عملکرد سی سال خانه سینما برمی گردد که متأسفانه تا به امروز نه تنها در جهت ارتقا و رشد فرهنگی، معنوی و اعتقادی و دینی جامعه سینمایی قدمی برنداشته بلکه بطور قطع، تأثیر منفی هم داشته است.
او ادامه داد: خانه سینما با عملکرد خود از گذشته تا به حال نسبت به آرمان ها و اعتقادات جامعه و فرهنگ بومی آن و همچنین ارکان نظام و خانواده و مدنیت جامعه به شدت آسیب رسان بوده است، بنابراین به پیشنهادات آن باید به عنوان مجموعه این که موفقیت ارزشی نداشته است، نگریسته شود.
سلحشور با بیان اینکه دستاوردهای موفقیت آمیز یک مجموعه بهترین معیار برای شناختن آن است، گفت: جایی که از کل آثار تولیدی و سینمایی آن نمی توانید حداقل ۵۰ فیلم ارزشی پیدا کنید، حق پیشنهاد دادن هم ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مگر مسئولین و زمامداران این مملکت اسلامی خائن به ملت و کشور هستند که تمام ارزشهای جامعه خود را فدای سینما کنند و اهالی آن را آزاد بگذارند که سینما را هر جا که می خواهند ببرند؟
این کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به حذف نظارت دولت به عملکرد سینماگران در بیانیه خانه سینما تأکید کرد: اگر دولت فقط امکانات لازم را برای سینما مهیا کند و بر عملکرد و محتوای تولیدی آن نظارتی نداشته باشد، دیگران نمی گویند که مسئولین این مملکت مجنون هستند که سینمایشان هر روز آب به آسیاب دشمن می ریزد و به جای خدمت، خیانت می کند؟
سلحشور با طرح این سؤال که اهالی خانه سینما بنابر کدام عملکرد مثبت خود، توقع امتیاز خواهی از دولت را دارند، اضافه کرد: خانه سینما ابتدا باید به جایگاهش و دستاوردهایش نگاه کند بعد برای مسئولین تعیین تکلیف کند.
وی یادآور شد: اگر واقعاً وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی درک درستی از مشکلات فرهنگی داشته باشد، نباید به چنین بیانیه هایی توجه کند.
این کارگردان سینما با بیان اینکه خانه سینما سابقه خوبی نداشته است، اضافه کرد: هر جای دیگری هم ممکن است چنین بیانیه هایی را منتشر کند، اما وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی باید توجه خود را به اصل مشکلات و ریشه های آنها معطوف کند.

نظرات بسته است