کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

مدل موهای ایرانی روی سر محمدرضا گلزار

هفته نامه پیک سبز با اشاره به معرفی مدلهای موی ایرانی در جشنواره عفاف ،این عکس را برای جلد خود انتخاب کرد و نوشت : فکر می کنید یک مرد ایرانی به عنوان نمونه « محمدرضا گلزار » بخواهد مدلهای موی متفاوت بر اساس مدلهای ایرانی را امتحان کند ، چه شکلی می شود؟

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

۴۵پاسخ به “مدل موهای ایرانی روی سر محمدرضا گلزار”