کل مطالب سایت
همین الان کمک کنید

نتایج نظر سنجی : مادرم بهترین فرد زندگی من

سلام طبق اخرین نظر سنجی انجام شده  ( مادر ) توانست  با کسب ۴۸ درصد ارا به عنوان بهترین فرد زندگی هر کس انتخاب شود در این نظر سنجی ۱۰۰۱ نفر شرکت کردند  که ۴۸۴ نفر از انها به مادر رای دادند همسر نیز با کسب  ۱۷ درصد ارا به عنوان نفر دوم شناخته شد 

نتایج کامل نظر سنجی

سوال : بهترین فرد زندگی شما کیست

تعداد شرکت کنندگان : ۱۰۰۱ نفر

 امار                             درصد                   تعداد

مادرم                           ۴۸%      ,         ۴۸۴
همسرم                         ۱۷%      ,         ۱۷۵        
دوستم                          ۱۱%        ,        ۱۰۷   
پدرم                            ۱۰%        ,        ۱۰۲
خواهرم                       ۴%         ,         ۳۹
فرزندم                         ۴%          ,         ۳۸
برادرم                         ۳%          ,        ۲۷
مادر بزرگم                  ۲%          ,        ۲۰
پدر بزرگم                    ۱%          ,          ۹

 

۷۳پاسخ به “نتایج نظر سنجی : مادرم بهترین فرد زندگی من”