شهریور ۱۴

على اکبر رائفى پور: در سریال «افسانه جومونگ» جومونگ همچون موسى (ع) در خانه فرعون (امپراتور) رشد و نمو مى کند،با وى به مخالفت برمى خیزد و در نهایت مردم آواره را با گذراندن از رودخانه اى پهناور (که گذرموسى (ع) از رود نیل را تداعى مى کند) به سرزمین خالى از سکنه (!) پدرانش یعنى چوسان قدیم (ارض موعود) وارد مى کند.


چوسان در ذهن عبارت «چو سان – jew sun» یعنى خورشید یهود را متبادر مى سازد و ماجرا آنجا شگفت آور مى شود که خورشید در تورات، نماد ارض موعود یا سرزمین مادرى مى باشد! چوسان که ارض موعود شد، منجى این قوم – جومونگ – نیز راهبى یهودى مى شود (jew monk = راهب یهودى) و پایه هاى ابتدایى امپراتورى خود را در جو لبن (jew lebun = لبنان یهود) بنا مى کند. در اکثر واژه هاى کلیدى این افسانه کره اى، «جو» یا چیزى شبیه آن (که دقیقاً با همین تلفظ، در زبان لاتین به معناى یهودى است) به کار رفته است. شایان ذکر است، لازم نیست دقیقاً املاى این لغات صحیح باشد؛ چرا که در عمل هم ممکن نیست. بلکه نویسندگان این افسانه کوشیده اند از اسامى یا کلماتى بهره ببرند که بیشترین شباهت را با اسامى و مفاهیم یهود داشته باشند و تلفظ مشابه آنها – نه الزاماً املا – اهداف صهیونیستى عناصر پشت پرده این مجموعه را در ذهن بینندگان نهادینه کند. جالب اینکه بیشتر این عبارات، اسامى خاص هستند تا در صورت ترجمه و دوبله به زبان هاى دیگر، تغییر نکنند.
البته آنچه ذکر شد، سواى موارد متعدد نمادگرایى تصویرى صهیونیستى این سریال است. اگر نقشه چوسان قدیم که روى پوست ترسیم شده را دیده باشید فقط کافیست نقشه فرضى ارض موعود صهیونیست ها (نیل تا فرات) را قبلاً دیده باشید تا از این شباهت بى اندازه به شگفت آیید. در پس زمینه سکانس هاى مختلف این سریال با ستاره شش گوش یا تصاویر متعدد پرچم هایى داراى نقش خورشید که نماد ارض موعود صهیونیست هاست، مواجه مى شوید.
نقش «کابالا» یا عرفان و سنت شفاهى یهود و پیشگویى هایشان در این سریال غوغا مى کند. گویا قرار نیست هیچ تصمیمى بدون اذن پیشگوهاى زن این سریال انجام گیرد. لابد آنها هم حداقل یک «نوستراداموس» یا «ربى یهودا»، «ارى مقدس»، «ربى شمعون» و دیگر کابالیست هاى یهودى لازم دارند تا برایشان، واقعه ۱۱ سپتامبر را پیشگویى کنند و از آینده روشن قومشان بگویند. تاکید بسیار بر مساله پیشگویى، پرده از نیتى شوم و شیطانى بر مى دارد که آن چیز جز نامگذارى دهه دوم قرن بیست و یکم به نام دهه کابالا نیست.
آنچه در این سریال و دیگر فعالیت هاى فرهنگى – رسانه اى یهود به آن پرداخته مى شود. آماده سازى ذهن مردم جهان براى پیاده شدن مفاهیم دلخواهشان است. همان گونه که فیلم ها، سریال ها و آوازه خوانى هاى سبک متال و… دهه نود، جهان را براى ورود به عصر ترانس مدرنیسم که همان Satanism یا شیطان پرستى بود، آماده کرد.
جومونگ که گویا «ماشیح یهود» بوده و قومش نیز همان فرزندان برتر خداوند هستند، ارتباطى تنگاتنگ با تورات و تلمود دارد. آنگونه که همواره مورد عنایت الهى است و حتى همچون پیامبران بنى اسراییل (طالوت و داوود)، خداوند به او روش بافت و ساخت زره را آموخته و سربازانش با تعدادى کم بر دشمنان بسیار خود از امپراتورى چینى ها (هان) پیروز مى شود.
نقش زنان در این سریال (اعم از کاراکترهاى مثبت ومنفى) انسان را به یاد پیامبران زن هفتگانه یهود یا حداقل دیگرانى چون ریوقا، ساره، یائل و … مى اندازد. شخصیت بانو «سوسانو» بسیار شبیه «دبورا» پیامبر زن یهودى است که بنابر فصل هاى چهار و پنج کتاب شوفطیم از مجموعه عهد عتیق بر سربازان سیسرا پیروز مى گردد یا اقدامات تجارى وى «گراسیا ناسى» زن تاجر معروف یهودى و عامل اصلى نفوذ یهودیان در دربار عثمانى را در خاطر زنده مى کند. بانو سویا (همسرجومونگ) نیز که ابتدا به اسارت مى رود، ولى پس از بازگشت به خاطر اهداف عالیه قوم همسرش از معرفى مجدد خود سرباز مى زند، انسان را یاد داستان «هدسه» که بنابر فیلم صهیونیستى «یک شب با پادشاه» به زور از خانه عمویش مردخاى ربوده شد و به همسرى خشایار شاه درآمد، مى اندازد.
در بررسى شخصیت هاى زن این سریال، از هدسه که با نفوذ در دربار ایران، مقدمات قتل ۷۷۰۰۰ ایرانى را فراهم کرد، بگذریم (که شرح آن در دفتر استر از مجموعه عهد عتیق آمده است)، به یاد «رکسلانه» یا «خرم سلطان» یهودى مى افتیم که با نفوذ در دربار سلیمان، پادشاه عثمانى به همسرى وى درآمد و با قتل ولیعهد «مصطفى» بالاخره منجر به قتل سلطان سلیم دوم و شعله ور شدن آتش فتنه جنگ هاى ایران و عثمانى شد. در دیالوگ هاى این سریال، فراوان عبارت آوارگى، اسارت، سرزمین مادرى و تاریخى، کوچ و … به چشم مى خورد که همگى یادآور فرازهایى از تورات است.
جومونگ براى دفاع از خود، حق دارد از سلاح هاى نامتعارف زمان خودش مانند شمشیر فولادى، بمب هاى آتشزا و … علیه دشمنان خود استفاده کند تا جایى که بیننده، این برترى تسلیحاتى را نوعى حق مسلم وى مى داند که حاصل هوشمندى و تخصص کارگزاران اوست.
دشمن اصلى جومونگ، امپراتورى چینى ها یا همان «هان» است که سربازهایش با پرى که روى کلاهخودهایشان دارند، بى شباهت به جنگاوران مسلمان نیستند. منطقى هم به نظر مى رسد. باید در مقابل نفوذ روز افزون اقتصادى چینى هاى کمونیست در مقابل ایالات متحده که ۸۰ درصد ثروتش در اختیار جمعیت حداکثر ۶ درصدى یهودیان است، ایستاد. یکى از این راه ها، قدرت گرفتن کره به عنوان متحد آمریکا و اسراییل در حیاط خلوت چین است.
توجه بیش از حد این سریال به مقوله تجارت، بى شک براى یهودیان زرپرست، زیبنده تر است تا شینتویست ها و مائویست هاى روح گراى شرق آسیا، شاید هم صهیونیست نمى تواند قبول کند که پیروان مکتب کمونیسم (چین) امروز اینگونه در اقتصاد آزاد جهان جولان دهند.
لابد کره هم به عنوان هم پیمان ایالات متحده و اسراییل با توجه بیش از حد به مقوله تجارت در این افسانه تازه ساز (!) به دنبال ایجاد مقدمات فرهنگى جهت سرازیر کردن هر چه بیشتر تولیدات خود در کشورهاى هدف (مانند ایران) است؛ چرا که مناسبات اقتصادى ۱۲ میلیارد دلارى بین ایران و کره و نیز داشتن مقام سوم صادرات به ایران، چشم طمع چشم بادامى هاى کره اى را هر چه بیشتر به سوى این مرز پرگهر جلب کرده است.
این در حالى است که نوادگان جومونگ بارها در مجامع بین المللى همداستان با آمریکا و اسراییل، فعالیت هاى صلح آمیز هسته اى ما را محکوم کرده اند، راستش من خودم هم نمى فهمم چرا باید بازارمان را در اختیار کشورى بگذاریم که حقوق مسلم ما را قبول ندارد. البته این تنها گزاره اقتصادى – تجارى این مجموعه نیست بلکه موارد دیگرى همچون نقش شرکت گوگل در القاى تبلیغات غیر مستقیم نیز در این سریال مشهود است.
آنجا که قرار است امپراتورى نو بنیاد جومونگ «گوگورى یو» نام گیرد، بیننده را به یاد تبلیغات و شایعات گسترده مبنى بر تاسیس کشورى به نام گوگورى یو یا گوگ لند در جزیره اى G شکل «لوگوى اصلى شرکت گوگل» در اقیانوس آرام از سوى مدیران گوگل مى اندازد.
البته شاید سخت باشد اگر بگویم حرف G از نمادهاى اصلى فراماسونرى است یا اینکه نرم افزار google earth هیچگاه آنگونه که پایگاه اتمى نطنز را به وضوح مشخص کرده پایگاه اتمى دیموناى اسراییل را به دلایل امنیتى تصویر نکرده است. نمى دانم شاید این هم از ترفندهاى اقتصادى بانو سوسانو و جومونگ باشد!
البته با تمام تلاش و زبردستى که نویسندگان و دست اندرکاران کره اى- اسراییلى این مجموعه به خرج داده اند، هیچگاه نخواهند توانست اسامى برخى شخصیت ها و کاراکترهاى این سریال مانند «مگول»، «یا گاک» و «ماگاک» را که از دیدگاه ترمینولوژى یا اصطلاح شناسى همان «مغول»، «یاجوج» و «ماجوج» خودمان هستند، با پوشش فرهنگى بپوشانند؛ چرا که همواره در پشت این اسامى قتل و غارت، خونریزى و توحش نهفته است. البته بد نیست بدانند که مردمان این سرزمین همان صاحبان فرهنگى هستند که از مغول ها، مسلمان ساختند و بنا بر برخى تفاسیر این ذوالقرنین یا کوروش ایرانى بود که اسلاف و اجداد آنها یعنى یاجوج و ماجوج را از این سرزمین بیرون راند. به هر حال اگر یکى از قسمت هاى این سریال را از دست دادید، چندان نگران نباشید چون صدا و سیما آن را سه بار برایتان پخش خواهد کرد!

این مطلب را به وسیله گزینه های زیر به اشتراک بگزارید و لذت ببرید
 • RSS

نوشته ای از admin \\ tags: , , , , , , , , , , ,

۱۶۹ دیدگاه برای “ اسرائیل در پشت صحنه سریال جومونگ”

 1. منا می گوید:

  به این خوبی

  [پاسخ]

 2. حسین تهرانسر می گوید:

  سلام به همه دوستان نظرات تون رو خوندم مطالب بالا رو هم خوندم اگه کمی تعقل و تفکر چاشنی افکار ناسونالیستی کنید و توجه به تحولات جهان صهیونستی در کنار امپریالیست شرق و غرب داشته باشید خواهید دید که حتی انمیشنهای کودکانه دنیای قرن بیستم نظر حاج زنبور عسل هم ساخته و پرداخته دست یهودیان سامری است که به مخاطبان جان اینگونه القاء می کنند که انها بد بخت ترین قومند و برای رسیدن به سرزمین موعود ( مادر حاج زنبور عسل ) یا چوسان قدیم بالا از هر روش متعارف و غیر متعارف می توانند استفاده کنند .

  [پاسخ]

 3. فرزاد می گوید:

  سیاسیش نکنین بابا.بزارین به خوبی ازش یاد کنیم

  [پاسخ]

 4. سعدى می گوید:

  اکة یة روز هواى تهرانم خوب نباشة میکن کار اسرائیلة ؟؟؟؟ بابا ول کنین دیکة ابرومونو تو دنیا بردید با این خیالبردازیاتون….. بجاش شما هم بشینین یة فیلم دروست کنین با افکار خودتون؟؟؟

  [پاسخ]

 5. ریحانه می گوید:

  همه چیز برمیگرده به طرز تفکر ما هیچ کس به فکر سیاسی بودن جومونگ نبوده خودتون به هم میریزید کشورو بعدشم همه از دعواهای دو کره با امریکا خبر دارند پس چی میگید

  [پاسخ]

 6. امیرحسین کریمیان 10 ساله می گوید:

  وبلاگت خی لی قشنگ بود عکس های خیلی قشنگی داشتی حتما به وب سایت من سر بزنی

  [پاسخ]

  فرید پاسخ در تاريخ تیر ۲۰م, ۱۳۸۹ ۴:۴۸ ب.ظ:

  وای وای مامانم اینا نچایی

  [پاسخ]

 7. arman می گوید:

  عجججججججججججججججججججججب.

  [پاسخ]

 8. شهرزاد می گوید:

  جومونگ تو خیلی باهالی عکس های جدید بفرست همه ی ایرانیا دوستت دارند

  [پاسخ]

 9. ali می گوید:

  سلام
  منم حرف سعدی رو قبول دارم.البته اقای رافئی پور رو نمیشناسم ولی اگر کارگردان هست باید بگم چون خودشون نمیتونن بسازند از این فیلم ربطش میدن به اسراییل

  [پاسخ]

 10. سیمین می گوید:

  مطالب بالاخیلی جای بحث دارد ؟ جالب بود

  [پاسخ]

 11. ali می گوید:

  سیمین خانوم اگه جای بحث داره بگید تا بحث کنیم
  شاید یکی از ما دوتا کارگردان شد تا سینما رو سرو سامون بده

  [پاسخ]

 12. حامد لاریجانی می گوید:

  وبلاگ خیلی خوبیه عکس های جومونگ را بفرست

  [پاسخ]

 13. هانیه می گوید:

  خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی باهالللللللللللللللللللللللللللل وبلاگتونننننننننننننننننننننننننننننننن

  [پاسخ]

 14. حامد غفاری می گوید:

  عجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

  [پاسخ]

 15. f.e می گوید:

  ازمعنی کلماتی که دراین سریال گفته شده به نظرمن واقعیت داره

  [پاسخ]

 16. m.s.e می گوید:

  واقعیت نداره

  [پاسخ]

 17. کلاش می گوید:

  بابا دیگه این حرفا کهنه شده.همه ام میدونن غرب داره چی کار می کنه
  باید به فکر شرق باشیم که داره با یه ترفند خشک و موثر از بین میره
  و فقط فیلم یه گوششه

  [پاسخ]

 18. desert girl می گوید:

  جومونگ دیگه نمیخوای برش داری؟ :|

  [پاسخ]

 19. Negin می گوید:

  چی بگم والا؟

  [پاسخ]

  سارا پاسخ در تاريخ فروردین ۱۶م, ۱۳۸۹ ۳:۴۴ ب.ظ:

  چیزی نمیخواد بگی برو گندی که زدی درست کن بی مزه

  [پاسخ]

 20. ناشناس می گوید:

  جومونگو دیگه خراب نکنید که اگه از شهاب حسینی و علی صادقی را کنار بزنیم جومونگ تموم بازیگران ایران میارزه

  [پاسخ]

 21. ساگاس می گوید:

  راستی امپراتوربادهاهم اومد……………وَوَوَ. :x

  [پاسخ]

  ساگاس پاسخ در تاريخ فروردین ۲۴م, ۱۳۸۹ ۱:۲۶ ق.ظ:

  کدوم امل این کامنتوبه جای من کذاشته؟هرچندمی دونم کیه(…ne)ولی اگه یه دفعه ی دیگه جای من چرت وپرت بنویسی بدجوری حالتومی گیرم.امل

  [پاسخ]

  جومونگ پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۰م, ۱۳۸۹ ۱۱:۱۴ ق.ظ:

  اسراییل جرات نداره بره پشت سره جومونگ.همش جلوی جومونگ بود.

  [پاسخ]

 22. فاطمه می گوید:

  این مطالب واقعا درست بود . شاید به نظر انسان های سطحی نگر این مطالب اثر مخرب نداشته باشه اما تمام ان ها دارن ذهن ما رو برای خواسته های خودشون اماده می کنند جای تاسف داره که ما نمی فهمیم !!!!!!!!!!!!!!!
  البته موافقم که بخش زیادی از این کم کاری ها تقصیر خودمونه ما باید سینمامونو تقویت کنیم تا جوونامون در مقابل این فیلم های داغون خودشونو نبازن .امیدوارم صداو سیمای ایران یه فکری به حال خودش بکنه و با خرید این سریالهای مخرب به صهیونیستها کمک نکنه

  [پاسخ]

 23. maral می گوید:

  چقدر بد شد :mrgreen:

  [پاسخ]

 24. ک می گوید:

  چرا اینقدر چرت میگی؟فکر نمیکنی با این تعصبات بیخود دین زدگی ایجاد میکنی؟علما چیزی نمیگن تو کی هستی؟

  [پاسخ]

 25. MOEEN می گوید:

  منم با “فاطمه” موافقم. تمومش راسته، اگه بیشتر دقت کنید…

  [پاسخ]

 26. ناشناس می گوید:

  مهم نکات آموزنده ی فیلم بود نه اسلام یا یهود

  [پاسخ]

 27. H.A.F می گوید:

  چرا باید قهرمانان اسلام و ایران خاک بخورند تا یهودی ها از شخصیت های احتمالی یا فرضی خود چه هدف دار و چه بی هدف فیلم یا سریال بسازند؟

  [پاسخ]

 28. ram می گوید:

  آقای رافعی مطمئن باش از شما کلفت تر این فیلم و ۱۰۰ بار دیده که اجازه پخشش رو داده . بابا بچسب به کارت ول کن این چرت و پرتارو . میدونی کسایی که سر به کار بقیه میندازن هیچ وقت به هچ جایی نمیرسن؟؟ آفرین بچه خوب حالا برو بچسب به کارت تا شاید موفق بشی.

  [پاسخ]

 29. مریم می گوید:

  :mrgreen: :mrgreen:

  [پاسخ]

 30. حامد می گوید:

  من که تو کفم

  [پاسخ]

 31. آیدا می گوید:

  واسه همین به هیج جا نمی رسیم چون می گیم به ما چه ؟هر کی هر کاری دلش می خواد بکنه ………

  [پاسخ]

 32. علی می گوید:

  عجب چرت و پرتی گفتیا خودمونیم یارو بد تو توهمه

  [پاسخ]

 33. الناز (الی ) می گوید:

  دسسسستتون دردنکنه
  من که هنوز تو فکرشم
  عالللی بود ;-) ;-) :mrgreen: :grin:

  [پاسخ]

 34. الناز (الی ) می گوید:

  سلاام ایدا خانوم میشه یه کم بیششترررر توضیح بدین :arrow:
  منظورتون از اینکه به هیچ جا نمیرسیم چیه :?:
  ممنون میشم واقعا ……………..

  [پاسخ]

 35. yashar می گوید:

  سلام جالب بود

  [پاسخ]

 36. علیرضا چناری می گوید:

  حالمونو بهم زدید خاک تو سرتون

  [پاسخ]

 37. ناشناس می گوید:

  :lol:

  [پاسخ]

 38. مریم می گوید:

  بچه ها سلام منم بیام
  بهم سری بزنید خوشحال میشم

  منتظرم

  [پاسخ]

 39. بنده خدا می گوید:

  سلام من با حرف هاتون موافقم تازه اگه به فیلم های ۲و۳ جومونگ نگاه کنید متوجه میشید که از تناسخ توی فیلم هاشون استفاده کردن که مخالف دین اسلامه فقط لطف کنید منبع مطالب وکلمات رو بنویسید که همه مطمئن بشن انشاءالله که خداافکارهمه رودرست کنه

  [پاسخ]

 40. فرید می گوید:

  نه بابا اگه دلت میخواد گفت وگو منو بشنوید لطفا به صفحه عکس های از حدیث میر امینی وسمانه پاکدل در آرشیو مطالب پربازدید برو در آنجا مکالمات منرا ببین

  [پاسخ]

 41. صالی می گوید:

  سلام
  قابل توجه شما که جومونگ از روی تاریخ واقعی کره ساخته شده..چه بسا جای همان هایی که این قدر خودمان را از آن ها بهتر می دانیم در بهشت باشد.پس اگر مطمثن نیستید آبروی مسلمانان را نبرید. :!:

  [پاسخ]

  صالی پاسخ در تاريخ تیر ۲۳م, ۱۳۸۹ ۱۱:۲۰ ب.ظ:

  لطفا این را نمایش ندهید بخ خاطر خودتان گفتم.

  [پاسخ]

 42. گربه نره می گوید:

  بابا این جومونگ مال افغانستانه امارشو دارم :mrgreen: :twisted: :twisted: :twisted: :!:

  [پاسخ]

 43. شهرام می گوید:

  اه حالم بد شد که انقدر تناقص فکری وجودداره اصلااسم جومونگ انقدر ارزش داره که دوتا ایرانی که هیچ چیز از نقد فیلم نمی دونندباهم به کل کل افتادند؟
  ما که تفننی نگاه کردیم ورفتیم ۲روز دیگه هم فیلم جدید بیاد این یادم میره بعدش هم انقدر سطحی نگرنباشیدچون بایددیگه واسه ما عادی بشه که اسراییل وآمریکا هر روز واسه ما یک نقشه بکشندحالاچه باجومونگ یاچه باویکتوریاو…
  فعلابای ولی برمی گردم :razz:

  [پاسخ]

نوشتن دیدگاه

icon_wink.gif icon_neutral.gif icon_mad.gif icon_twisted.gif icon_smile.gif icon_eek.gif icon_sad.gif icon_rolleyes.gif icon_razz.gif icon_redface.gif icon_surprised.gif icon_mrgreen.gif icon_lol.gif icon_idea.gif icon_biggrin.gif icon_evil.gif icon_cry.gif icon_cool.gif icon_arrow.gif icon_confused.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif 

- نظراتی که به صورت انگلیسی نوشته شوند یا به موضوع ربطی نداشته باشند تایید نخواهد شد